Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 31 - 47 2017-08-21

Heteroglossia in the Novel Saturn by Remezan Alan
HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE

Ümran Altınkılıç [1]


Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975) is one of the most important theorists of XX century. He studied in many fields such as phenomenology, philosophy, cultural history, anthropology, literary theory but he widely became famous for his studies about the theory of the novel. His theory of the novel is based on the concepts such as polyphony, chronotope, carnival and heteroglossia. Of these concepts, it is the concept of heteroglossia that this article is based on. Heteroglossia refers to a diversity of social languages, dialects, speech types and discourses and their treatment in the novel. By this concept, the representation of various social dialects, the languages and styles of literary genres and the occupational and group jargons in the novel Saturn by Remezan Alan are scrutinized. 

Mîxaîl Mîxaîlovîç Baxtîn (1895-1975) yek ji zanyarên giring ên sedsala XXem e ku di gelek biyavên wek felsefe, fenomenolojî, dîroka çandê, antropolojî û zanista edebiyatê de xebat kiriye û bi piranî ji ber xebatên xwe yên derbarê teoriya romanê de navdar bûye. Teoriya wî ya romanê di çarçoveya çemkên pirdengî, kronotop, karnaval û heteroglossîa de teşe girtiye ku her yek ji van di vî warî de bûye cihê gelek lêkolînan û îlhama gelek xebatan. Ji van çemkan a ku ev meqale li ser hatiye avakirin, heteroglossîa ye. Heteroglossîa, amaje bi ziman, şêwezar, axaftin û gotarên civakî yên curbicur ên li civakê heyî û ketina wan di romanê de dike. Bi rêya vê çemkê hat nîşandan bê ka çawa şêwezarên curbicur ên civakî, ziman û şêwazên janrên edebî, jargona kom û pîşeyan di romana Remezan Alan, Saturnê de hatine nimandin.

 • Aktulum, K. (1999). Metinlerarası İlişkiler, İstanbul: Öteki.
 • Alan, R. (2002). Saturn, İstanbul: Avesta
 • Alan, R. (2013). Folklor û Roman: Li dor texeyulên berê rêçên îroyîn, Stenbol: Peywend.
 • Bahtin, M.M. (2004). Dostoyevski Poetikasının Sorunları, (Wer. Cem Soydemir), İstanbul: Metis.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “Discourse in the Novel”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 259-422.
 • Bakhtin, M.M. (1982). “From the Prehistory of Novelistic Discourse”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. 41-83.
 • Holquist, M. (1981). “Introduction”, The Dialogic Imagination, (Wer. Caryl Emerson and Michael Holquist), Austin: University of Texas Press, r. xv-xxxiii.
 • Holquist, M. (2002). Dialogism: Bakhtin and his world, London and New York: Taylor & Francis e-Library.
 • Lescot, R. (1996). Memê Alan, İstanbul: Orfeus.
 • Madran, C.Y. (2010). Modern İngiliz Romanında Mikhail Bakhtin, İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Morris, P. (1994). The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Medvedev and Voloshinov, London: Arnold.
 • Todorov, T. (1998). Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle, (ç.7.), (Wer. Wlad Godzich), Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 • Vice, S. (1997). Introducing Bakhtin, Manchester and New York: Manchester University Press.
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Author: Ümran Altınkılıç
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ, ARAP DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 21, 2017

Bibtex @research article { jms318335, journal = {The Journal of Mesopotamian Studies}, issn = {2147-6659}, eissn = {2147-6659}, address = {Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Rektörlük Ek Bina Yenişehir Yerleşkesi Artuklu/ MARDİN}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {31 - 47}, doi = {}, title = {HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE}, key = {cite}, author = {Altınkılıç, Ümran} }
APA Altınkılıç, Ü . (2017). HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE. The Journal of Mesopotamian Studies , 2 (2) , 31-47 . Retrieved from http://jms.artuklu.edu.tr/en/issue/28128/318335
MLA Altınkılıç, Ü . "HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE". The Journal of Mesopotamian Studies 2 (2017 ): 31-47 <http://jms.artuklu.edu.tr/en/issue/28128/318335>
Chicago Altınkılıç, Ü . "HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE". The Journal of Mesopotamian Studies 2 (2017 ): 31-47
RIS TY - JOUR T1 - HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE AU - Ümran Altınkılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - The Journal of Mesopotamian Studies JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 47 VL - 2 IS - 2 SN - 2147-6659-2147-6659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Mesopotamian Studies HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE %A Ümran Altınkılıç %T HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE %D 2017 %J The Journal of Mesopotamian Studies %P 2147-6659-2147-6659 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Altınkılıç, Ümran . "HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE". The Journal of Mesopotamian Studies 2 / 2 (August 2017): 31-47 .
AMA Altınkılıç Ü . HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE. JMS - The Journal of Mesopotamian Studies. 2017; 2(2): 31-47.
Vancouver Altınkılıç Ü . HETEROGLOSSÎA DI ROMANA SATURN A REMEZAN ALAN DE. The Journal of Mesopotamian Studies. 2017; 2(2): 47-31.